Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

Делатност ЈП "Колубара" Ваљево

 • сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање града Ваљева и општина Лазаревац, Лајковац, Мионица и Уб

 • развој и унапређење обављања делатности

 • одржавање и обезбеђивање техничко-технолошког и економског јединства система

 • стицање добити

 • остваривање другог законом утврђеног општег интереса у области водопривреде, у складу са Законом о водама