Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

IZGRAĐENOST KRSV "STUBO-ROVNI"

BRANA I AKUMULACIJA „STUBO-ROVNI“

Objekte brane i akumulacije “Rovni” čine:

a) Brana sa objektima

b) Objekti izmeštenog puta Rovni – Poćuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Brana sa objektima:
 • Nasuta brana
 • Vodozahvatna kula
 • Optočni tunel
 • Šahtni preliv
 • Komandna zgrada
 • Izlazna zatvaračnica
 • Sanitarna zaštita akumulacije i ekologija
 • Saobraćajnice
 • Oskultacije
 • Osmatranje i obaveštavanje
 • Put Rovni-Poćuta
 • Put dužine 10.800m
 • Mostovi na putu

Brana i akumulacija „Stubo-Rovni“

 

1. Izgrađeni objekti brane i akumulacije „Stubo-Rovni“:

-          Brana do kote 363,50mnm

-          Optočni tunel

-          Vodozahvatna kula

-          Šahtni preliv

-          Injekciona zavesa

-          Komandna zgrada akumulacije

-          Deo lokalnih saobraćajnica

-          Prekidna komora i regulacioni blok

-          Kontrolno-komandni centar

-          Postrojenje za preradu vode “Rovni”, kapaciteta 2 x 10 l/s

-          Put kruna brane-selo Stubo-nova lokacija crkve