Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ИЗГРАЂЕНОСТ КРСВ "СТУБО-РОВНИ"

БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА „СТУБО-РОВНИ“

Објекте бране и акумулације “Ровни” чине:

а) Брана са објектима

б) Објекти измештеног пута Ровни – Поћута

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Брана са објектима:
 • Насута брана
 • Водозахватна кула
 • Опточни тунел
 • Шахтни прелив
 • Командна зграда
 • Излазна затварачница
 • Санитарна заштита акумулације и екологија
 • Саобраћајнице
 • Оскултације
 • Осматрање и обавештавање
 • Пут Ровни-Поћута
 • Пут дужине 10.800м
 • Мостови на путу
 • Брана и акумулација „Стубо-Ровни“

   

  1. Изграђени објекти бране и акумулације „Стубо-Ровни“:

  -          Брана до коте 363,50мнм

  -          Опточни тунел

  -          Водозахватна кула

  -          Шахтни прелив

  -          Ињекциона завеса

  -          Командна зграда акумулације

  -          Део локалних саобраћајница

  -          Прекидна комора и регулациони блок

  -          Контролно-командни центар

  -          Постројење за прераду воде “Ровни”, капацитета 2 x 10 л/с

  -          Пут круна бране-село Стубо-нова локација цркве