Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

KOLUBARSKI REGIONALNI SISTEM ZA VODOSNABDEVANJE “STUBO-ROVNI”

CEVOVOD ZA TRANSPORT SIROVE VODE

BRANA “STUBO-ROVNI” – PPV “PEĆINA”

 

 Izgrađeni objekti:

 • Prekidna komora i regulacioni blok
 • Crpna stanica na izvorištu "Paklje"
 • Postrojenje za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu, I faza Q=600 l/s
 • Postojeći cevovod za transport sirove vode od izvorišta "Paklje" do postrojenja za prečišćavanje vode "Pećina" u Valjevu DN700 dužine 7.810m

Neizgrađeni objekti:         

 • Cevovod za transport sirove vode od brane “Stubo-Rovni” do crpne stanice “Paklje”, DN 1000, dužine 4.206m
 • Cevovod za transport sirove vode od crpne stanice “Paklje” do postrojenja za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu, DN 1000 7.810m

 

CEVOVOD ZA TRANSPORT ČISTE VODE

PPV „PEĆINA“ – REZERVOAR „GAJINA“ – PK „OŠTRIKOVAC“


 

Izgrađeni objekti:

 • Cevovod za transport čiste vode od postrojenja za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu do priključka na distributivnu mrežu Valjeva, DN 1000 dužine 635m

 

Neizgrađeni objekti:

 • Cevovod za transport čiste vode od postrojenja za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu do rezervoara “Gajina” u Valjevu, DN 900 dužine 4.120 m
 • Cevovod za transport čiste vode od rezervoara “Gajina” u Valjevu do odvojka u Divcima, DN 700, dužine 13.369 m
 • Cevovod za transport čiste vode od odvojka u Divcima do rezervoara “Oštrikovac” u Slovcu, DN 600,  dužine 4.903 m
 • Cevovod za transport čiste vode od odvojka u Divcima do rezervoara “Svetlak”, DN 250, dužine 5.875 m
 • Rezervoari:
  • Gajina ………………….....…...….V=2.000 m3
  • Oštrikovac…………….......…….. V= 1.000 m3
  • Mionica ………………....……....…V=1.000 m3
  • Crpna stanica Mionica ……...….Q=40 l/s