Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PLAN I PROGRAM ZA PERIOD DO 2014. GODINE

 • Преостали предвиђени радови:
 • Уградња оскултационе опреме, опреме за сеизмику и техничко осматрање
 • Чишћење акумулационог простора и пробно пуњење
 • Претварање опточног тунела у темељни испуст и захват за кориснике          
 • Излазна затварачница;                                            
 • Подбранско уређење    
 • Изградња локалних и инспекцијских саобраћајница
 • Хидромашинска и електро опрема (набавка и монтажа)
 • АЕ радови и уређење водних токова 
 • Снабдевање водом подбранског дела и села поред бране бране: Стубо и Ровни
 •