Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PLAN I PROGRAM ZA PERIOD DO 2014. GODINE

Preostali predviđeni radovi:

  • Ugradnja oskultacione opreme, opreme za seizmiku i tehničko osmatranje
  • Čišćenje akumulacionog prostora i probno punjenje
  • Pretvaranje optočnog tunela u temeljni ispust i zahvat za korisnike                                                     
  • Izlazna zatvaračnica;                                            
  • Podbransko uređenje    
  • Izgradnja lokalnih i inspekcijskih saobraćajnica
  • Hidromašinska i elektro oprema (nabavka i montaža)
  • AE radovi i uređenje vodnih tokova 
  • Snabdevanje vodom podbranskog dela i sela pored brane brane: Stubo i Rovni