Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

УЧЕСНИЦИ У ИЗГРАДЊИ

Бране и акумулације “Стубо-Ровни”:
-  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
- Електропривреда
- Општине

Регионалног водовода:
-  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
-  Општине 

Инвеститори:                               
- Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни “Колубара” Ваљево


Пројектант објеката бране, акумулације и регионалног водовода:
- »
Ененргопројект  - Хидроинжењеринг«, Београд

- „ЕКО ВОДО ПРОЈЕКТ“ Београд

- Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд

 

Пројектантски надзор на изградњи бране и акумулације “Стубо-Ровни”:
- »
Ененргопројект  - Хидроинжењеринг«, Београд

  

Надзор на извођењу радова на изградњи бране и акумулације “Стубо-Ровни”:
Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни "Колубара" Ваљево

- М.П. «Велика Морава», Београд
- Институт за водопривреду «Јарослав Черни», Београд

  

Контрола квалитета уграђеног материјала у тело бране “Стубо-Ровни”:
- Институт за испитивање материјала, Београд

 

Извођачи радова:
 конзорцијум:

- «Хидротехника – Хидроенергетика», Боград
- «Енергопројект – Нискоградња», Београд

Подизвођачи, специјалисти за одређене радове:
- «Геосонда – Консолидације», Београд